Insuline voor diabetici gratis: hoe te krijgen en wie het nodig heeft

Mensen die de diagnose diabetes krijgen, moeten tijdens hun hele leven hun bloedsuikerspiegel in de gaten houden, regelmatig suikerverlagende medicijnen gebruiken die door een arts zijn voorgeschreven en insuline injecteren.

Om de verandering in de bloedglucoseparameter te controleren, zijn er speciale apparaten voor diabetici waarmee patiënten thuis tests kunnen uitvoeren zonder telkens contact op te nemen met de kliniek.

Ondertussen is de prijs van bloedglucosemeters en verbruiksartikelen voor de werking van dit apparaat vrij hoog. Om deze reden hebben veel diabetici een vraag, kunnen ze gratis insuline en andere medicijnen krijgen en met wie moeten ze contact opnemen?

Voordelen voor diabetes

Alle patiënten met diabetes mellitus vallen automatisch in de preferentiële categorie. Dit betekent dat zij op basis van de voordelen voor de overheid recht hebben op gratis insuline en andere geneesmiddelen om de ziekte te behandelen.

Diabetici met een handicap kunnen ook een gratis ticket krijgen voor een apotheek, die om de drie jaar wordt verstrekt als onderdeel van een volledig sociaal pakket.

Patiënten met de diagnose diabetes type 1 hebben recht op:

 • Ontvang gratis insuline- en insulinespuiten;
 • Ga indien nodig in een medische instelling naar een ziekenhuis voor counseling;
 • Ontvang gratis bloedglucosemeters voor het testen van de bloedsuikerspiegel thuis, evenals verbruiksartikelen voor het apparaat in de hoeveelheid van drie teststrips per dag.

In het geval van diabetes mellitus van het eerste type wordt invaliditeit vaak voorgeschreven, om deze reden wordt een aanvullend voordeelpakket ingesteld voor diabetici met een handicap, inclusief noodzakelijke medicatie.

Als de arts in dit verband een duur geneesmiddel voorschrijft dat niet op de lijst van concessionele geneesmiddelen staat, kan de patiënt altijd een vergelijkbaar medicijn gratis vragen en ontvangen. Meer informatie over wie recht heeft op een handicap vanwege diabetes is te vinden op de pagina's van onze website.

Geneesmiddelen worden uitsluitend op recept verstrekt en de vereiste dosering moet in het medische document worden vermeld. U kunt een maand lang insuline en andere medicijnen bij de apotheek krijgen vanaf de datum die op het recept staat vermeld.

Bij wijze van uitzondering kunnen medicijnen eerder worden toegediend als er een urgentienota in het recept staat. In dit geval wordt gratis insuline onmiddellijk afgegeven, indien beschikbaar, of niet later dan tien dagen.

Psychotrope geneesmiddelen worden twee weken gratis gegeven. Het recept voor verdovende middelen moet elke vijf dagen worden bijgewerkt.

Bij diabetes van het tweede type heeft de patiënt het recht om:

 1. Krijg de nodige glucoseverlagende medicijnen vrij. Voor diabetici wordt een recept gegeven met een indicatie van de dosering, op basis waarvan insuline of geneesmiddelen gedurende een maand worden toegediend.
 2. Als het nodig is om insuline toe te dienen, krijgt de patiënt een gratis bloedglucosemeter met verbruiksartikelen tegen een snelheid van drie teststrips per dag.
 3. Als insuline niet nodig is voor diabetici, kan het ook gratis teststrips ontvangen, maar u moet zelf een meter kopen op eigen kosten. De uitzondering is de visueel beperkte patiënt aan wie apparaten tegen gunstige voorwaarden worden uitgegeven.

Kinderen en zwangere vrouwen kunnen gratis insuline- en insulinespuiten krijgen. Ze hebben ook het recht om een ​​bloedglucosemeter en verbruiksartikelen aan het apparaat af te geven voor het meten van de bloedsuikerspiegel, inclusief de spuitpen.

Bovendien krijgen kinderen een toegangskaartje voor een sanatorium, dat onafhankelijk of vergezeld kan worden door hun ouders, waarvan het verblijf ook door de staat wordt betaald.

Reizen naar de rustplaats op elk soort transport, inclusief trein en bus, is gratis en tickets worden onmiddellijk uitgegeven. Met inbegrip van ouders die zorgen voor een ziek kind jonger dan 14 jaar, is het noodzakelijk om te profiteren van het bedrag van het gemiddelde maandsalaris.

Om van dergelijke voordelen te profiteren, moet u bij de arts van uw woonplaats een document verkrijgen dat de aanwezigheid van de ziekte en het recht op bijstand door de staat bevestigt.

Weigering van een sociaal pakket

Als het onmogelijk is om een ​​sanatorium of apotheek te bezoeken, kan een diabeet vrijwillig het voorgeschreven medische sociale pakket weigeren. Tegelijkertijd zal de patiënt voor het niet-gebruik van vouchers een financiële vergoeding krijgen.

Het is echter belangrijk om te begrijpen dat het betaalde bedrag onevenredig klein is in vergelijking met de werkelijke kosten van levensonderhoud op het grondgebied van de rustplaats. Om deze reden weigeren mensen een sociaal pakket meestal alleen als het om een ​​of andere reden niet mogelijk is om de vergunning te gebruiken.

Met betrekking tot het verkrijgen van voorkeursgeneesmiddelen kan de diabetische insuline en andere suikerverlagende geneesmiddelen ontvangen, ondanks de vrijwillige weigering. Hetzelfde geldt voor insulinespuiten, bloedglucosemeters en verbruiksartikelen voor bloedsuiker testen.

Helaas is de situatie vandaag de dag zo dat veel diabetici besloten gebruik te maken van de mogelijkheid om voordelen te weigeren ten gunste van het ontvangen van magere betalingen als compensatie van de staat.

Patiënten worden vaak gemotiveerd door hun slechte gezondheid en weigeren behandeling in een sanatorium. Als u echter de kosten van een verblijf van twee weken op een rustplaats berekent, blijkt dat de betalingen 15 keer minder zijn dan de kosten van een volwaardige reis voor diabetici.

De lage levensstandaard van veel patiënten maakt het noodzakelijk om een ​​kwaliteitsbehandeling te weigeren ten gunste van minimale financiële hulp.

Ondertussen houden mensen niet altijd rekening met het feit dat na een week de gezondheidstoestand sterk kan verslechteren en er geen mogelijkheid zal zijn om een ​​behandeling te ondergaan.

Voorkeur medicijnen krijgen

Gratis geneesmiddelen voor de behandeling van een ziekte op basis van voordelen worden voorgeschreven door een endocrinoloog op basis van een diagnose van diabetes mellitus. Om dit te doen, ondergaat de patiënt een volledig onderzoek, voert bloed- en urinetests uit voor glucose. Na ontvangst van alle resultaten, selecteert de arts een schema voor de toediening en dosering van het medicijn. Al deze informatie staat op het recept vermeld.

Geneesmiddelen worden gratis verstrekt in alle apotheken van het staatstaal op basis van het voorgeschreven recept, dat de vereiste hoeveelheid van het geneesmiddel aangeeft. In de regel kunnen geneesmiddelen worden verkregen met een snelheid van een maand.

Om het voordeel te vergroten en opnieuw medicijnen te krijgen, moet u ook contact opnemen met een endocrinoloog, u laten testen. Als u de diagnose bevestigt, schrijft de arts een tweede recept uit.

Als de arts weigert concessiedrugs voor te schrijven die op de lijst van gratis geneesmiddelen voor diabetici staan, heeft de patiënt het recht om contact op te nemen met het hoofd of de hoofdarts van de medische instelling. Waaronder het probleem oplossen helpt in de districtsafdeling of het ministerie van Volksgezondheid.

Hoe krijg ik insulineafvoer voor diabetespatiënten in Rusland?

Diabetes mellitus verwijst naar ziekten met sociale betekenis. Dit komt door de wijdverbreide prevalentie en een gestage toename van de incidentie. Complicaties van diabetes mellitus leiden tot invaliditeit, een verhoogd risico op vroegtijdige sterfte van patiënten.

Daarom is voorzien in de toewijzing van middelen uit de staatsbegroting ter compensatie van de kosten van geneesmiddelen die worden gebruikt voor de behandeling van diabetes. Ze geven gratis diabetici insuline, tabletten voor het verlagen van de bloedsuikerspiegel, die zijn opgenomen in de juiste lijst van geneesmiddelen, teststrips voor bloedglucosemeters, spuiten voor injecties.

Bovendien kunnen patiënten met diabetes vouchers krijgen voor een sanatoriumbehandeling en wordt de staat betaald voor mensen met een handicap. Dit alles is verankerd in de federale wet van de Russische Federatie op diabetes. Het beschrijft de rechten die patiënten met diabetes hebben en de plichten van de staat om deze uit te voeren.

Voordelen voor diabetici

Er is gratis insuline voor diabetici beschikbaar voor die categorieën van patiënten die insulinetherapie hebben gekregen, ongeacht het type diabetes. Dergelijke hulp wordt geboden aan de Russen, evenals aan personen die een verblijfsvergunning hebben gekregen.

De bepaling over gratis verstrekking van geneesmiddelen voorziet in diabetes, de afgifte, naast insuline, en middelen om glucosewaarden te beheersen. Voor patiënten met diabetes die een constante insulinebehandeling hebben, wordt er een apparaat voor het monitoren van bloedsuikerspiegel en teststrips voor het drievoudige bloedglucosetarief gratis verstrekt.

Bij diabetes mellitus type 2 zijn gliklazid, glibenclamide, repaglinide en metformine opgenomen in de lijst met gratis geneesmiddelen in 2017. Ook ontvangen patiënten bij het tweede type diabetes teststrips van 1 stuk per dag, als er geen insuline wordt voorgeschreven, moeten patiënten een meter kopen voor hun eigen geld.

Tegelijkertijd, als de patiënt geen insuline gebruikt, maar tot de categorie slechtzienden behoort, wordt voor hem het apparaat voor het meten van glucose en één teststrip per dag uitgegeven ten koste van openbare middelen.

De procedure voor het uitgeven van recepten voor gratis insuline omvat de volgende regels:

 1. Alvorens een recept uit te reiken voert de endocrinoloog een onderzoek en laboratoriumonderzoek uit.
 2. De frequentie van het voorschrijven - één keer per maand.
 3. De patiënt moet het recept alleen persoonlijk ontvangen.
 4. Weigering om een ​​recept af te geven kan niet worden gerechtvaardigd door een gebrek aan middelen, omdat alle betalingen worden gedaan ten koste van de federale of lokale begroting.
 5. Geschillen worden opgelost door de administratie van de kliniek of het territoriale fonds van de verplichte medische verzekering.

Om een ​​recept van een endocrinoloog te krijgen, moet u beschikken over een paspoort, een medische verzekering, een verzekeringsbewijs, een certificaat van een gehandicapte persoon (indien beschikbaar) of een ander document dat het recht op preferentiële insuline bevestigt.

Daarnaast zal een certificaat van het Pensioenfonds moeten worden verkregen dat de patiënt de verstrekte voordelen niet heeft geweigerd.

In geval van weigering (gedeeltelijk of volledig) wordt een geldelijke vergoeding verstrekt aan de begunstigden, maar het bedrag ervan dekt mogelijk niet volledig de kosten van behandeling en revalidatie.

Hoe kan ik insuline bij de apotheek krijgen?

Gratis kunt u insuline krijgen in apotheken waarmee de kliniek een contract heeft. Hun adres moet door de arts op het moment van het recept aan de patiënt worden gemeld. Als de patiënt geen tijd had om naar de spreekkamer te gaan en daarom geen recept had, dan kan hij bij elke apotheek voor geld worden gekocht.

Voor patiënten met de behoefte aan dagelijkse insuline-injecties, is het belangrijk om een ​​reserve van het medicijn te hebben om de injectie om welke reden dan ook niet te missen - bijvoorbeeld vanwege het werkschema, gebrek aan insuline in de apotheek en verplaatsing. Zonder de tijdige introductie van de volgende dosis insuline in het lichaam, ontwikkelen zich onomkeerbare metabolische stoornissen en is zelfs de dood mogelijk.

Als alleen een diabetische patiënt zelf een arts kan raadplegen voor een formulier, kan een familielid of een vertegenwoordiger van een patiënt het bij de apotheek ophalen. De duur van het recept voor het verstrekken van medicijnen en benodigdheden varieert van 2 weken tot 1 maand. Hierover moet een opmerking worden gemaakt over het uitgegeven recept.

Als de apotheek antwoordde dat we geen insuline vrijgeven, moet u een schriftelijke weigering ontvangen met vermelding van de reden voor de weigering, de datum, de handtekening en het zegel van de organisatie. Dit document kan worden gericht aan het regionale kantoor van het verplichte medische verzekeringsfonds.

Bij een tijdelijke afwezigheid van insuline moet u de volgende acties ondernemen:

 • Voeg het receptnummer toe aan het sociaal dagboek bij de apotheker bij de apotheek.
 • Laat contactgegevens achter zodat de medewerker van de apotheek kan melden dat hij de drug heeft gekregen.
 • Als de bestelling niet binnen 10 dagen is voltooid, moet de administratie van de apotheek de patiënt waarschuwen en naar andere verkooppunten sturen.

Als u uw recept verliest, moet u zo snel mogelijk contact opnemen met uw arts. Omdat de arts niet alleen een nieuw formulier moet uitgeven, maar ook het farmaceutische bedrijf hiervan op de hoogte moet stellen.

Dergelijke voorzorgsmaatregelen moeten het illegale gebruik van medicatie voorkomen.

Ontkenning van recept voor gratis insuline

Als u een verklaring wilt krijgen in geval van een weigering van een arts om een ​​recept voor insuline of voorgeschreven medicijnen en medische producten te verstrekken, neemt u eerst contact op met de hoofdarts van de medische instelling. Als op zijn niveau deze vraag niet kan worden opgehelderd, moet je om een ​​schriftelijke verklaring van afstand vragen.

Een verzoek om een ​​documentaire bevestiging van de weigering kan mondeling zijn, maar in een conflictsituatie is het beter om twee kopieën te maken van een schriftelijk verzoek gericht aan de hoofdarts en van de secretaris om een ​​markering te ontvangen op de tweede kopie van de aanvaarding van het verzoek om binnenkomende correspondentie.

In overeenstemming met de wet moet de medische instelling een reactie op een dergelijk verzoek geven. In dit geval kunt u contact opnemen met het verplichte medische verzekeringsfonds. U moet schriftelijk een aanvraag indienen waarin staat dat een bepaalde medische instelling afziet van haar verplichtingen om preferentiële voorschriften te geven voor het ontvangen van geneesmiddelen voor diabetici.

Als de mogelijkheid bestaat dat er in deze fasen geen positieve reactie wordt ontvangen, kunnen de volgende stappen zijn:

 1. Een schriftelijk beroep op het ministerie van Volksgezondheid.
 2. Toepassing bij de socialezekerheidsautoriteiten.
 3. Klacht bij het parket over de acties van gezondheidswerkers.

Elke aanvraag moet in tweevoud zijn, op de kopie die in de handen van de patiënt blijft, moet er een aantekening zijn van acceptatie en registratie van de correspondentie van de instelling waarnaar het verzoek is verzonden.

Voordelen voor kinderen met diabetes

Kinderen met detectie van type 1 diabetes krijgen een handicap zonder het groepsnummer te identificeren. Na verloop van tijd kan het worden verwijderd of opnieuw worden uitgegeven, afhankelijk van de ernst van de ziekte. Kinderen kunnen rekenen op een preferentiële ontvangst van vouchers voor behandeling in een sanatorium, eenmaal per jaar.

De staat betaalt voor reizen van en naar de plaats van behandeling, behandeling en accommodatie in een sanatorium, en ouders krijgen de mogelijkheid om een ​​vergoeding te ontvangen voor levensonderhoud tijdens het herstel van het kind.

Kinderen, evenals zwangere vrouwen, kunnen in de aanwezigheid of afwezigheid van een handicapgroep een gratis bloedglucosemeter en teststrips, een spuitpen en geneesmiddelen die het suikergehalte verlagen, ontvangen.

Om voordelen te ontvangen, moet u een medisch onderzoek ondergaan. Dit kan de volgende documenten vereisen:

 • Verklaring van ouders.
 • Paspoort van een ouder of voogd, geboorteakte. Na 14 jaar - het paspoort van een kind.
 • Polikliniek en andere medische dossiers.
 • Als dit opnieuw onderzoek: een certificaat van handicap en een individueel revalidatieprogramma.

Hoe een kaartje voor een sanatorium krijgen?

Voor diabetici wordt doorverwijzing voor resortbehandeling naar gespecialiseerde sanatoria verstrekt. Om een ​​gratis ticket te krijgen, moet je in de wijkkliniek een certificaat krijgen in de vorm №070 / Ð-04, en als het kind ziek is met diabetes, dan - №076 / Ð-04.

Daarna is het noodzakelijk om contact op te nemen met het Sociaal Verzekeringsfonds en met elke socialezekerheidsinstelling die een overeenkomst met het Fonds is aangegaan. Dit jaar moet het vóór 1 december gedaan zijn.

Gedurende de tien wettelijk voorgeschreven dagen, moet een antwoord worden ontvangen betreffende de beschikbaarheid van een voucher voor een sanatorium dat overeenkomt met het profiel van de ziekte, met vermelding van de begindatum van de behandeling. De voucher zelf wordt vooraf aan de patiënt gegeven, uiterlijk 21 dagen voor aankomst. Het moet volledig worden ingelijst, gestempeld door het Sociaal Verzekeringsfonds, een nota van betaling van de federale begroting. Dergelijke vouchers zijn niet onderhevig aan verkoop.

Twee maanden voor vertrek of later moet u zich registreren bij dezelfde medische instelling die een verwijzing heeft ingediend voor een sanatoriumbehandeling, een sanatorium-resortkaart. Het bevat informatie over de belangrijkste en gerelateerde diagnoses van de patiënt, de behandeling die wordt gegeven, de conclusie over de mogelijkheid om een ​​revalidatiecursus in een dergelijk sanatorium te ondergaan.

U kunt een voucher aanvragen en de afdeling Federal Vouchers bij het ministerie van Volksgezondheid van de Russische Federatie. In dit geval moet u, naast de aanvraag, de volgende documenten verzamelen:

 1. Paspoort van een inwoner van de Russische Federatie en zijn twee exemplaren met pagina's nr. 2,3,5.
 2. Als er sprake is van een handicap, dan twee exemplaren van het individuele rehabilitatieplan.
 3. Verzekeringsnummer van een individuele persoonlijke account - twee exemplaren.
 4. Handicapcertificaat - twee exemplaren.
 5. Uit het certificaat van het Pensioenfonds dat er dit jaar niet-geldelijke voordelen zijn - het origineel en een kopie.
 6. Help formulier №070 / y-04 voor een volwassene, №076 / y-04 voor een kind, uitgegeven door de behandelende arts. Het is slechts 6 maanden geldig.

Als u om welke reden dan ook niet voor behandeling kunt kiezen, moet u het ticket uiterlijk zeven dagen voor aanvang van de actie retourneren. Na behandeling in een sanatorium moet u een couponbon afgeven voor de voucher aan de instelling die de voucher heeft afgegeven, en een uittreksel van de uitgevoerde procedures moet aan uw arts worden verstrekt.

Om geen problemen te ondervinden bij de registratie van de voordelen voor een kind met diabetes en een categorie volwassenen om medicijnen en tegoedbonnen voor herstel te ontvangen, moet u regelmatig naar de endocrinoloog gaan en regelmatig onderzoeken ondergaan van aanverwante professionals, evenals een reeks laboratoriumdiagnostische testen. Deze interactie draagt ​​bij tot een betere beheersing van diabetes.

De video in dit artikel gaat over voordelen voor diabetici.

Hoe krijg je een gratis recept voor een voorkeursrecept voor insuline?

Insuline is een essentieel hormoon van het menselijk lichaam dat verantwoordelijk is voor het reguleren van het glucosegehalte in de bloedbaan, dat wordt geproduceerd door de pancreas. Als om welke reden dan ook het hormoon in onvoldoende hoeveelheden wordt aangemaakt en er een tekort aan is, dan is het metabolisme verstoord, tegen de achtergrond van de ontwikkeling van een ernstige endocriene ziekte genaamd diabetes.

Nadat wetenschappers de methode hadden overwogen om insuline kunstmatig te verkrijgen met behulp van transgene bacteriën, waren insulineafhankelijke diabetici in staat een lang en bevredigend leven te leiden, afhankelijk van de vervulling van een aantal vereisten:

 • dagelijkse controle van de bloedsuikerspiegel;
 • dieet en sport;
 • hormooninjecties voorgeschreven door een arts;

Als de patiënt deze aanbevelingen verwaarloost, kan de ziekte leiden tot ernstige verlammende complicaties en de dood. Veel mensen die voor het eerst een hoge bloedsuikerspiegel ontdekten, houden zich bezig met de vraag: "Hoe wordt insuline verkregen?" Het schema voor het verkrijgen van insuline is vrij eenvoudig. Maar voordat ik er meer over vertel, wil ik de aandacht vestigen op het feit dat het gebruik van een hormoon zonder recept en recept door een endocrinoloog tot gevaarlijke, onomkeerbare gevolgen kan leiden, waardoor coma, een plotse dood of insulineafhankelijke diabetes bij een eerder gezond persoon kan ontstaan.

Hoe insuline te krijgen?

Het schema voor het verkrijgen van het medicijn houdt rekening met twee opties voor zijn verwerving:

 • Koop zonder recept op een apotheek (dit wordt verstrekt zodat zieke mensen medicijnen kunnen kopen, zelfs als ze er niet in geslaagd zijn om een ​​receptformulier voor gratis insuline in te vullen, omdat ze ver van huis, op vakantie of op zakenreis zijn);
 • Ontvang de drug gratis door een recept voor insuline te schrijven van een endocrinoloog.

Beantwoording van talloze vragen van diabetici: "Wie heeft er recht op gratis insuline en hoe deze te krijgen?" Artsen leggen uit: burgers van de Russische Federatie en vreemdelingen met een verblijfsvergunning, bij wie insulineafhankelijke diabetes is vastgesteld, komen in aanmerking voor het ontvangen van insuline. Voordelen voor geneesmiddelen die worden opgelegd aan burgers van Rusland worden geregeld door de federale wet "Over sociale bijstand van de staat" van 17 juli 1999 g 178-FZ en het regeringsdecreet van 30. 07. 1999 nr. 890 (herziening 14. 02. 2002).

Apotheken willen nogmaals diabetici contant maken. Er is een verstandig, modern Europees medicijn, maar ze verzwijgen het. Dat is het.

Het recht op het verstrekken van een recept voor het ontvangen van een hormonaal geneesmiddel wordt kosteloos verstrekt door een endocrinoloog of medisch assistent die is opgenomen in het register van personen die recht hebben op receptformulieren tegen gunstige voorwaarden. De territoriale gezondheidsautoriteiten zijn verantwoordelijk voor de vorming en het onderhoud van dit register.

In geen geval kan een recept voor gratis insuline online worden verstrekt. Volgend op het schema voor het verkrijgen van een hormonaal medicijn, moet het document dat het recht geeft om het te ontvangen op preferentiële voorwaarden worden afgegeven door een arts of medisch assistent bij de persoonlijke ontvangst van de patiënt na zijn individuele onderzoek als er medische indicaties zijn. En ook bij het verstrekken van de volgende documenten aan patiënten:

 • Paspoort. Een recept voor een diabetespatiënt zal worden uitgevoerd op de plaats van registratie en niet op de plaats van de feitelijke verblijfplaats, als de patiënt de aanvraag niet vooraf heeft geschreven en niet heeft gehecht aan de gekozen medische organisatie in de buurt van de woonplaats. Maar om het recht om een ​​medische instelling te kiezen uit te oefenen, heeft het recht niet meer dan 1 keer per jaar;
 • Medische verzekering;
 • Individueel verzekeringsbeleid (SNILS);
 • Certificaat van handicap of andere, bevestiging van het recht op preferentiële medicatie;
 • Hulp van het pensioenfonds dat u niet hebt geweigerd om sociale diensten te verlenen;

Nieuwe vormen van registratie van preferentiële recepten die in het programma zijn vastgelegd en die voldoen aan de vereisten van het ministerie van Volksgezondheid, omvatten het invullen van de kolommen met de nummers van de bovengenoemde documenten.

Waar krijg je medicijnen op recept?

Een hormonaal medicijn zal je worden gegeven in een apotheek waarmee de medische instelling een contract heeft gesloten. De adressen van die apotheken die voorkeursrecepten voor insuline gebruiken, moeten door uw arts worden aangegeven.

De geldigheid van het document voor het ontvangen van gratis medicatie varieert van 2 weken tot 1 maand (dit wordt aangegeven in het recept). Zowel de patiënt als zijn familieleden kunnen het medicijn bij de apotheek krijgen door het receptformulier aan de apotheker te bezorgen.

Als een gratis medicijn voor de diabeticus door het Programma tijdelijk niet beschikbaar is bij de apotheek, dan is het de moeite waard om over te gaan tot het volgende actieplan: neem contact op met de apotheker-beheerder met een verzoek om uw document te registreren en geef het recht op het voorkeursgeneesmiddel in een speciaal dagboek. Daarna moet, in overeenstemming met de bestelling van het ministerie van Volksgezondheid en Sociale Ontwikkeling van Rusland, binnen tien werkdagen het geneesmiddel worden verstrekt. Als dit om welke reden dan ook niet mogelijk is, is de apotheek verplicht om u informatie te verstrekken over verdere acties.

In het geval dat de apotheek weigert om u voorgeschreven medicijnen te verstrekken, dan dient u uw PCP op de hoogte te stellen en contact op te nemen met de TFOMI of de SMO - de organisatie die verantwoordelijk is voor het toezicht op de naleving van de burgerrechten in het algemene stelsel van gezondheidszorg.

Hoe krijg je insuline gratis als je een recept verliest? Als dit ongelukkige misverstand met u is gebeurd, moet u contact opnemen met uw arts. Hij zal u helpen een nieuw receptformulier te krijgen door een aantekening te maken op de polikliniekkaart en informatie over de vermissing naar het farmaceutische bedrijf te sturen. Dit actieplan zal helpen voorkomen dat de apotheek een preferentiële medicatie afgeeft aan een niet-geïdentificeerde persoon.

Ik leed al 31 jaar aan diabetes. Nu gezond. Maar deze capsules zijn niet toegankelijk voor gewone mensen, apotheken willen ze niet verkopen, het is niet winstgevend voor hen.

Hoe kunt u insuline kopen en gratis krijgen?

Patiënten met diabetes van het eerste type hebben dagelijkse toediening van insuline nodig. Elke diabeet en zijn familie hebben te maken met het probleem om een ​​hormoon te krijgen.

Overweeg welke obstakels op deze manier staan, waar en hoe u de drug kunt krijgen en welke voordelen patiënten genieten.

Insuline prijzen

Insuline wordt verkocht in apotheken zoals elk medicijn. De apotheek heeft een licentie nodig om het te verkopen. In de Russische Federatie wordt de verstrekking van diabetespatiënten met vrije insuline geregeld door federale wet nr. 178-ФЗ en regeringsbesluit nr. 890.

De lijst met gratis geneesmiddelen (inclusief insuline) kan hier worden gedownload.

Het recht om een ​​gratis geneesmiddel te ontvangen, moet in de apotheek worden bevestigd door een recept van een vastgesteld monster dat is verkregen van een arts in de districtskliniek. De meeste mensen die dagelijkse toediening van het hormoon nodig hebben, krijgen het op deze manier. De omstandigheden zorgen er echter vaak voor dat het gewenste recept onmogelijk of moeilijk te verkrijgen is.

Dan rijst de vraag, hoeveel insuline kost en of het mogelijk is om het te kopen in een apotheek zonder recept. Ja dat kan. Het medicijn wordt in verschillende vormen geproduceerd. De prijs hangt af van het bedrijf, of het in een fles of patroon zit.

Insuline is langdurig of kortwerkend.

De persoon die het medicijn koopt, moet precies weten wat ze nodig hebben.

De prijs in de apotheek voor het medicijn in flesjes vanaf 400 roebel. Voor het medicijn in de cartridges moet betalen van 900 roebel. en hoger, in merk-spuitpennen - vanaf 2000 roebel.

Opgemerkt moet worden dat patiënten met diabetes in het hele land geneesmiddelen verkopen en uitwisselen die ze niet nodig hebben, niet passen of ongelegen zijn. Internet en kranten staan ​​vol met privéadvertenties met een aanbod om teststrips, spuitpennen, verschillende vormen van insuline te verkopen of te kopen.

De kosten van deze goederen zijn bespreekbaar, vaak veel lager dan die van de apotheek.

Hoe krijg je het medicijn gratis?

In de wijkklinieken vormen het register van patiënten met diabetes en een lijst van artsen die in aanmerking komen voor ontslag preferentiële voorschriften. Deze lijsten staan ​​ook in de database van het apothekersnetwerk.

Een endocrinoloog, een therapeut en een kinderarts hebben het recht om een ​​recept voor insuline te schrijven. Het recept wordt afgegeven na een bezoek aan de arts en de vorming van het regime en de dosering. In de toekomst kan de bevoegde persoon van de patiënt - een ouder, voogd of maatschappelijk werker - het recept verlengen.

In overeenstemming met de voorgeschreven dosering en het type insuline, kan het medicijn gratis worden verkregen bij de apotheek. Patiënten moeten op tijd een arts bezoeken om het recept te verlengen.

De volgende documenten zijn vereist om een ​​recept af te geven:

 1. Paspoort. Het recept wordt uitgegeven door de wijkkliniek, iemand moet gehecht zijn aan een medische instelling. Als u verhuist of alleen maar naar een andere plaats van dienst wilt verhuizen, moet u een verklaring afleggen en naar een andere kliniek schrijven.
 2. Het beleid van verplichte medische verzekering en SNILS - een individuele persoonlijke account.
 3. Handicapcertificaat of andere documenten voor het recht op het ontvangen van voordelen.
 4. Hulp van het pensioenfonds van de Russische Federatie dat de persoon niet weigerde om voordelen te ontvangen in de vorm van gratis medische producten.

Als een persoon een sociaal pakket heeft geweigerd, wordt een gratis recept niet uitgeschreven, het probleem met de aankoop van een hormoon wordt onafhankelijk opgelost. Een persoon krijgt het medicijn gratis op recept of niet, hangt van hemzelf af.

Het vervangen van gewone insuline door pillen moet worden besloten met een arts.

Video over het krijgen van voorkeursgeneesmiddelen:

Waar wordt uitgegeven?

Doorgaans wordt insuline op voorkeursrecepten uitgegeven in verschillende (vaak in één) apotheken waarmee het betreffende contract is afgesloten. Het adres van dit probleem wordt op de plaats van het recept vermeld.

Het recept is een maand lang relevant, als het medicijn in deze periode niet is gekocht, moet u een nieuw formulier schrijven. Iedereen kan receptgeneesmiddelen krijgen.

Wat te doen als de apotheek weigert een hormoon af te geven:

 1. Registreer een aanvraag in het tijdschrift "Ontevreden vraag" door contact op te nemen met de apotheekbeheerder. Laat de telefoon op de hoogte wanneer het medicijn verschijnt.
 2. Dit bericht zou binnen tien dagen moeten aankomen. Als het niet mogelijk is om aan het verzoek te voldoen, moet de patiënt op de hoogte worden gesteld.
 3. In de toekomst zijn de kliniek en de apotheek bezig met het oplossen van het probleem, met verschillende opties voor diabetici - een andere apotheek, vervanging van het medicijn of iets anders.
 4. Als de patiënt geen insuline kan krijgen, moet u contact opnemen met de verzekeringsorganisatie, het OMS-fonds en de gezondheidsautoriteiten.

Meestal kan de toediening van insuline slechts enkele dagen worden vertraagd, moet de patiënt hierop zijn voorbereid en een reserve hebben.

Wat als de dokter geen recept geeft?

Recepten voor gratis medicijnen kunnen worden afgegeven door artsen volgens hun specialisatie, patiënten die een bijlage hebben bij een medische instelling. In dit geval moet de arts zich in het erkende artsenregister bevinden.

De lijst met geneesmiddelen die beschikbaar zijn voor gratis kwijting is ook gereguleerd. Heel vaak laat de combinatie van deze omstandigheden de patiënt niet toe het gewenste type medicatie te verkrijgen. Veel diabetici weigeren gratis medicijnen omdat ze geen goede insuline kunnen krijgen met handige toedieningswijzen.

Deze omstandigheden zijn niet afhankelijk van districtpoliklinieken, die alleen kunnen worden voorgeschreven door medicijnen die zijn goedgekeurd door het ministerie van Volksgezondheid.

Als u weigert het juiste medicijn voor te schrijven, moet u:

 1. Neem contact op met de verzekeringsmaatschappij waar de polis is verleend door de CHI, aan de MHIF.
 2. Schrijf een klacht bij de federale dienst voor gezondheidsbewaking in de Russische Federatie. Adres voor verspreiding http://www.roszdravnadzor.ru.
 3. In de feedbackservice kunt u alle gegevens over de medische instelling en de apotheek opgeven, niet in staat om de afgifte van het hormoon te garanderen, de namen van de ambtenaren waarmee zij in contact zijn gekomen. Voeg ook gescande kopieën bij van documenten die het recht op uitkeringen bevestigen.

De klacht kan per post worden verzonden naar het adres: 109074, Moskou, Slavyanskaya Square, 4, p.1. Hoe meer de situatie wordt beschreven, hoe groter de kans op een snelle beslissing. De klacht moet de exacte namen van alle instellingen vermelden, evenals de posities en namen van mensen met wie ze het probleem probeerden op te lossen en werden geweigerd.

Wat als de apotheek geen gratis insuline afgeeft?

De gedragsregels van de apotheek in afwezigheid van de noodzakelijke medicijnen voor patiënten, inclusief insuline, staan ​​beschreven in de brief van Roszdravnadzor nr. 01I-60/06.

De patiënt moet nagaan of de dienstdoende bewindvoerder de vereiste insulinetoepassing heeft geregistreerd in het geval dat deze in de apotheek afwezig is. In geval van niet-levering van het geneesmiddel binnen 10 dagen, wordt de verantwoordelijkheid verstrekt, inclusief het intrekken van de licentie.

Als de controlerende medische instanties het probleem niet hebben opgelost, moet u zich voorbereiden om naar het parket te gaan. Vóór dit, zou u een geschreven weigering door de apotheek moeten ontvangen om drugs uit te geven, evenals bevestiging van de rechten om voordelen te ontvangen.

Voordelen voor de diabeet

Naast het recht op gratis insuline hebben patiënten met diabetes de mogelijkheid om de volgende overheidssteun te gebruiken:

 1. Handicap en de aanstelling van een pensioen, afhankelijk van de ernst van diabetes.
 2. Verlaging van de energierekeningen met 50%.
 3. Gratis tandprothesen.
 4. Naast insuline, vrije ontlading van andere geneesmiddelen en accessoires - hulpmiddelen voor insulinetoediening, middelen voor het meten van het suikergehalte, alcohol, verbanden. Indien nodig wordt assistentie verleend bij de aanschaf van orthopedische schoenen, inlegzolen, orthesen. Geneesmiddelen worden ook voorgeschreven voor de behandeling van complicaties van diabetes mellitus - hypertensie, hart- en vaatziekten en andere.
 5. Voor vrouwen met diabetes is betaald zwangerschapsverlof 16 dagen langer, ze kunnen meer dagen doorbrengen in het kraamkliniek (gedurende 3 dagen).
 6. Gratis diagnostische onderzoeken van de endocriene organen in diabetische centra met aangepaste behandeling. Op dit moment zijn mensen in nood vrijgesteld van studies of werk. In dergelijke centra kun je een volledig onderzoek krijgen.
 7. In sommige regio's (met name in Moskou) worden rehabilitatieprogramma's in preventieve klinieken aangeboden.
 8. De regio's hebben hun eigen ondersteuningsprogramma's: eenmalige betalingen, reisvoordelen, gezondheidsprogramma's en andere.

Voordelen van video-opnames voor diabetespatiënten:

Bij gebrek aan steun van geliefden kan een diabeet rekenen op de hulp van maatschappelijk werkers. Mannen met diabetes zijn vrijgesteld van militaire dienst.

Om een ​​handicap te krijgen, moet u contact opnemen met het Bureau voor medisch en sociaal onderzoek (ITU) met een verwijzing van uw arts. Een patiënt kan een invaliditeitsgroep van 1 tot 3 ontvangen. Door een invaliditeitsgroep toe te wijzen, kunt u een pensioen ontvangen in het bedrag dat is vastgesteld bij federale wet nr. 166-FZ.

Diabetes mellitus is een ziekte waarbij de patiënt voortdurend de toestand, de reguliere behandeling, het dieet moet controleren. Staatssteun in de vorm van gratis geneesmiddelen, waaronder insuline en andere voordelen, helpt diabetici hun toestand te handhaven en een ernstige ziekte te bestrijden.

Gratis wifi

Welkom bij het sociale project "First Free WiFi"!

In de moderne communicatiewereld is gratis WiFi al lang niet meer een marketinginstrument om de doelgroep naar het bedrijf te trekken. Wij zijn ervan overtuigd dat WaiFay voor iedereen en overal vrij en toegankelijk moet zijn, net als het concept van het internet zelf, dat een doorbraak veroorzaakte in de communicatie van de 20e eeuw.

Alleen wijzelf kunnen samen deze doorbraak in de 21ste eeuw bewerkstelligen.

Laten we de wereld een betere plek maken! Doe nu mee!

Gratis spraak- en videogesprekken zijn nu voor iedereen beschikbaar! Communicatie op sociale netwerken zal comfortabel zijn.

Snel en volledig gratis internet voor iedereen! Speel online spellen! Bekijk video en tv van hoge kwaliteit van het netwerk! Ga winkelen Maak een online bedrijf!

Toegang tot gratis internet voor iedereen. Met de gemeenschap van oddumtsev creëren we een gratis WiFi-netwerk voor mensen over de hele wereld! Doe nu mee!

Hoe krijg je insuline gratis

In 2017 introduceerde de overheid een elektronisch register van patiënten die een insulinebehandeling nodig hebben. Momenteel zijn de meeste delen van het land overgestapt op het gebruik van één patiëntregister. Het ministerie van Volksgezondheid informeert burgers over hoe en waar ze insuline gratis kunnen krijgen.

Een resolutie van het kabinet van ministers van Oekraïne van 23 maart 2016 vormde een lijst van categorieën burgers die gratis een bepaald type en vorm van insulinepreparaten kunnen ontvangen. Deze categorieën van burgers worden gespecificeerd in paragrafen 1-9 van de Bijlage bij het Besluit.

Hoe krijgt een patiënt insuline?

Om dit te doen, moet u een afspraak maken met uw endocrinoloog, die een elektronisch recept verstrekt. Volgens dit recept ontvangt de patiënt insuline bij de apotheek. De geldigheid van het recept is 30 dagen na de uitgavedatum.

In welke apotheek kan ik insuline krijgen?

Een lijst van apotheken waar insuline gratis kan worden verkregen, kan worden verkregen bij gezondheidsafdelingen of medische instellingen.

Wat als je geen insuline kreeg?

In dit geval moet de patiënt opheldering vragen aan de gezondheidseenheid. U kunt ook schriftelijk contact opnemen met het ministerie van Volksgezondheid of een verklaring achterlaten op de hotline van de overheid 15-45 of de hotline van MOZ - 0 800 801 333.

Hoe financiert de staat de aankoop van insuline?

De aankoop van insulinepreparaten gebeurt op kosten van de centrale en lokale budgetten van het land. Ongeveer 50% van de insulinebehoefte wordt gedekt door gecentraliseerde financiering en de resterende middelen worden toegewezen uit regionale of lokale begrotingen. Dus, de beheerder van alle fondsen die zijn toegewezen voor de aankoop van insuline, zijn lokale overheden.

Wat zal er veranderen met de introductie van het register van patiënten die insulinetherapie nodig hebben?

Met het nieuwe register kunt u effectief het aantal geregistreerde patiënten met diabetes controleren. Het is technisch onmogelijk om een ​​patiënt in het register een tweede keer in te voeren, dus de arts moet de gegevens van de patiënt slechts één keer invoeren en correct doen. Als de gegevens van de patiënt onjuist zijn ingevoerd, doorloopt een dergelijke patiënt een speciale procedure om impliciete duplicaten te identificeren, die dagelijks gegevens over dergelijke gevallen aggregeren.

De arts zal de registerinformatie over onderzoeken van de patiënt invoeren, inclusief de indicaties van geglycosyleerde hemoglobine, die de benoeming van één of andere vorm van insuline beïnvloeden.

Hoe krijgen diabetici gratis medicatie en insuline

Diabetes is een van de meest voorkomende ziekten in de wereld. In Rusland staat het sterftecijfer na diabetes op de derde plaats na kanker en hart- en vaatziekten. Het aantal gevallen neemt elk jaar toe, er is een groeiende handicap bij patiënten, met als gevolg beperking, een significante vermindering van de kwaliteit van leven en vroege sterfte van mensen met diabetes.

In Rusland wordt diabetes erkend als een sociaal significante ziekte en elk jaar wordt er enorm veel geld uit de begroting toegewezen om het te bestrijden. Het moet patiënten voorzien van preferentiële insuline en andere suikerbevattende preparaten, teststrips en injectiespuiten voor injecties. Bovendien heeft elke patiënt met diabetes het recht om te vertrouwen op preferentiële reizen naar een gespecialiseerd sanatorium voor behandeling. Mensen met een handicap ontvangen een speciaal pensioen van de staat.

Het wettelijke kader dat voorziet in de verstrekking van preferentiële geneesmiddelen en verwante geneesmiddelen aan patiënten met diabetes wordt uiteengezet in de federale wet "On Social Assistance" van 17 juli 1999 nr. 178-ФЗ en regeringsbesluit nr. 890 van 30 juli 1999. Volgens deze wet worden niet alleen burgers voorzien van kortingsmedicijnen. Van de Russische Federatie, maar ook personen met een verblijfsvergunning in de Russische Federatie. De belangrijkste voordelen voor diabetici type 1 en 2 zijn het verstrekken van gratis essentiële medicijnen en insuline.

Gratis medicatie en insuline-procedure

Om de noodzakelijke insuline of andere antidiabetica gratis te krijgen, moet een endocrinoloog in een kliniek in de woonplaats worden onderzocht. Op basis van de analyses van de patiënt schrijft de specialist een recept voor de vereiste dosis van het medicijn. Het is belangrijk om te onthouden dat recepten voor preferentiële insuline elke maand door de endocrinoloog worden uitgeschreven en door de patiënt persoonlijk aan hen worden gegeven. De arts heeft niet het recht om een ​​recept te schrijven met een dosis geneesmiddelen die de maandelijkse norm overschrijden. Of schrijf een recept via internet. Dit wordt gedaan om de behandeling van de patiënt en de doses van medicijnen die hij neemt nauwlettend te volgen. En ook om verspilling van drugs te voorkomen. Afhankelijk van het beloop van de ziekte en een aantal gelijktijdige factoren, kan de dosis van het geneesmiddel variëren afhankelijk van de hoeveelheid suiker in het bloed.

Om een ​​recept voor insuline te verkrijgen, moet de patiënt over een paspoort, een verzekeringsbewijs, een medische polis, een verklaring van een gehandicapte persoon of een ander document beschikken dat het recht op insuline met korting bevestigt. U zou ook een certificaat van het Pensioenfonds moeten hebben over het ontbreken van een vrijstelling van de overheidstoelagen.

De arts heeft niet het recht om de afgifte van een recept aan de patiënt te weigeren voor een essentieel essentieel geneesmiddel. Preferentiële geneesmiddelen worden rechtstreeks uit de begroting van het land gefinancierd en het argument van de administratie dat de gezondheidsinstelling niet voldoende wordt verstrekt, overtuigt niet: de staat betaalt voor de medicijnen, niet de kliniek.

Insuline kan worden verkregen in apotheken waarmee de medische instelling een contract heeft. Hun adres voor de patiënt wordt verstrekt door de arts die het recept heeft geschreven. Als de patiënt vanwege verschillende omstandigheden geen tijd had om naar een arts te gaan en geen recept voor insuline meer had, dan kan deze voor geld bij de apotheek worden gekocht.

De geldigheid van het formulier voor het leveren van medicijnen en insuline kan variëren van twee weken tot een maand, dit moet in het recept worden aangegeven. Als het nodig is dat de patiënt voor het recept komt, kan een familielid of een vertegenwoordiger van de patiënt met een recept op zijn handen naar de apotheek voor het geneesmiddel komen.

Wat te doen bij weigering van gratis insuline

Helaas hebben niet altijd diabetici de mogelijkheid om hun wettelijk recht op preferentiële insuline te gebruiken. De meest onschuldige reden waarom een ​​patiënt geen insuline kan krijgen, is de tijdelijke afwezigheid ervan in de apotheek. In dit geval moet de patiënt in het sociale dagboek bij de apotheker het nummer van het document schrijven dat recht geeft op het ontvangen van gratis insuline. Binnen tien dagen daarna moet het geneesmiddel aan de patiënt worden toegediend. Als om een ​​of andere reden dit niet kan worden gedaan, is de administratie van de apotheek verplicht om de patiënt te waarschuwen en hem naar andere verkooppunten te sturen.

Als de apotheek alle geneesmiddelen op recept heeft, maar weigert ze gratis te verstrekken, neem dan contact op met het verplichte medische verzekeringsfonds, de regionale afdeling. Dit is een organisatie die verplicht is toezicht te houden op de naleving van de rechten van patiënten, waaronder diabetes, op het gebied van medische zorg. Het is altijd noodzakelijk om de afgifte van een weigering schriftelijk op te leggen met vermelding van de reden voor de weigering, datum, handtekening en stempel van de organisatie. Het is niet altijd mogelijk om een ​​dergelijk ontwerp te verkrijgen, alleen al omdat niet alle werknemers het recht hebben om het zegel en de gegevens van de organisatie op te slaan en te gebruiken. Maar in de regel leidt de vereiste om een ​​weigering schriftelijk af te geven tot een snelle oplossing van het conflict en het verstrekken van noodzakelijke medicijnen of informatie over hoe ze elders te krijgen.

Als u uw recept voor insuline verliest, moet u zo snel mogelijk terugkeren naar de afspraak van de arts met het vorige recept. De arts schrijft een nieuw formulier uit en meldt het verlies aan het farmaceutische bedrijf. Dit wordt gedaan om het illegale gebruik van drugs volledig te elimineren.

Als de arts zelf weigert om een ​​recept te geven, is het de moeite waard om contact op te nemen met de hoofdarts voor een verklaring. Als de administratie van de kliniek de patiënt een recept zou weigeren, moet een schriftelijke weigering worden aangevraagd. Het verzoek kan mondeling zijn, maar het is beter om dit schriftelijk in twee exemplaren te doen, waarvan er een door de medische instelling van binnenkomende correspondentie moet worden gemarkeerd. De medische instelling is verplicht om binnen de voorgeschreven tijdslimieten te reageren. U moet ook contact opnemen met het verplichte medische verzekeringsfonds, met een verklaring over het niet naleven door de medische instelling van zijn verplichtingen om recepten voor concessionele geneesmiddelen te verstrekken. U kunt contact opnemen met het ministerie van Volksgezondheid of de instanties voor sociale zekerheid met een verzoek om de situatie op te lossen. Alle rechtsmiddelen moeten schriftelijk zijn en elk exemplaar moet worden gemarkeerd op de registratie van correspondentie van de instelling waar het verzoek is ontvangen. Als er binnen een maand geen reactie is, moet een klacht worden verzonden naar het parket, de commissaris voor mensenrechten, met het verzoek om de schending van de rechten van een patiënt met diabetes bij het verstrekken van insuline met korting te onderdrukken.

Volgens de laatste statistieken lijden bijna 300 miljoen mensen in de een of andere vorm aan diabetes, van wie bijna de helft van de patiënten insuline-afhankelijk is. Dit betekent dat een persoon zonder onmiddelijke introductie in het lichaam van de vereiste dosis insuline onomkeerbare structurele veranderingen in het lichaam kan beginnen, het kan fataal zijn. Voor een patiënt met insulineafhankelijke diabetes type 1 is het altijd belangrijk om een ​​kleine hoeveelheid insuline te hebben in geval van onvoorziene situaties. Het is belangrijk om het dieet strikt in acht te nemen om plotselinge sprongen in de bloedsuikerspiegel te voorkomen. Vereiste fysieke activiteit. Spieren verbranden niet alleen overtollige suiker, maar helpen ook om de bloedcirculatie in de ledematen te verbeteren, de zone van het risico van gangbare veranderingen bij alle patiënten met diabetes. De strengste discipline en kennis van hun rechten zal patiënten met insuline-afhankelijke diabetes helpen bij het corrigeren van de ziekte en het handhaven van een normale levensstandaard.

Insulinevrij voor diabetici

De federale wet van de Russische Federatie reguleert de procedure voor de afgifte van insuline aan mensen die lijden aan diabetes.

De overheidsbegroting wijst fondsen toe om fondsen te vergoeden voor de behandeling van de ziekte, biedt bescherming in geval van weigering om geneesmiddelen te verstrekken.

Brieven van onze lezers

Mijn grootmoeder is al lange tijd ziek met diabetes (type 2), maar de laatste tijd zijn complicaties naar haar benen en interne organen gegaan.

Per ongeluk een artikel gevonden op internet dat letterlijk levens redde. Ze hebben mij daar gratis telefonisch geraadpleegd en alle vragen beantwoord, me verteld hoe ik diabetes moest behandelen.

2 weken na de behandeling in oma veranderde zelfs de stemming. Ze zei dat haar benen niet meer pijn deden en dat de zweren niet vorderden, we gaan volgende week naar de dokter. Ik gooi de link naar het artikel weg

Gratis insuline voor diabetes

Bij een hormoongebrek wordt bij een persoon diabetes vastgesteld. Wetenschappers hebben geleerd om op kunstmatige wijze een hormoon te maken, wat het leven van diabetici heeft helpen verlengen. Tegelijkertijd is het noodzakelijk om de indicaties van de bloedsuikerspiegel dagelijks te volgen, een dieet te volgen, te oefenen en insuline-opnamen te maken.

Als u een hormoon zonder recept van een arts gebruikt, kan dit het lichaam aanzienlijk schaden.

Volgens de federale wet is een persoon met de diagnose diabetes verzekerd van het recht op gezondheid. Dit omvat een gratis levering van diabetische insuline, spuiten en andere medicijnen.

Om gratis insuline te kopen, is het noodzakelijk om naar de medische instelling in de woonplaats te gaan (als deze bij de dichtstbijzijnde kliniek was aangesloten) of de plaats van registratie waar de endocrinoloog een recept voor het geneesmiddel zal afgeven, dat wordt afgegeven op de door de arts aangegeven plaatsen in de apotheek.

Diabetici die insulinetherapie nodig hebben, kunnen gratis insuline gebruiken voor elk type diabetes. Deze categorie omvat Russische burgers en personen die in het bezit zijn van een verblijfsvergunning. Naast insuline krijgen ze een bloedglucosemeter en teststrips.

De procedure voor het verstrekken van preferentiële insuline

Insuline kan op twee manieren worden gekocht: koop voor geld als de diabeet vrijwillig voordelen heeft geweigerd, of gratis op recept.

Het recept wordt voorafgegaan door de volgende procedure.

 • Een endocrinoloog onderzoekt elke maand een patiënt volgens medische vereisten en schrijft een recept voor om diabeticus van insuline te voorzien op het moment van opname. Op het moment van het onderzoek van de patiënt is vrijgesteld van lessen in een onderwijsinstelling of werk. Het kost specialisten en tests voor gratis, alle resultaten worden doorgegeven aan de behandelende arts.
 • Het is ten strengste verboden receptformulieren langer dan een maand vooraf te schrijven of aan de familieleden van de patiënt. De therapie wordt dus gecontroleerd, de dosis en de hoeveelheid van het medicijn.
 • Ondanks het feit dat het maandelijkse bedrag voor de aankoop van hormonale geneesmiddelen voor diabetici niet is vastgesteld, is het onderworpen aan controle door de QS en het geautoriseerde farmaceutische bedrijf. Dankzij een individuele persoonlijke account worden alle uitgegeven medicijnen geteld om irrationeel gebruik van medicijnen te voorkomen.

Om gratis medicijnen te krijgen, moet u het volgende verstrekken:

 • paspoort;
 • medische verzekering;
 • SNILS;
 • certificaat van handicap of ander document voor het ontvangen van een preferentiële medicatie;
 • attest van het pensioenfonds dat sociale diensten niet weigerde.

De geldigheid van het recept is beschikbaar op het formulier (van 14 dagen tot 1 maand). De patiënt krijgt een recept alleen in persoon, insuline kan worden ontvangen door zijn familie en vrienden die een receptformulier hebben ingediend.

Er zijn gevallen dat er geen gratis insuline is bij de apotheek. In dit geval moet u contact opnemen met de apotheker-beheerder om een ​​document te registreren dat het recht geeft om insuline aan het dagboek te verstrekken. Daarna wordt binnen 10 werkdagen het geneesmiddel verstrekt. Als na 10 dagen de insuline niet beschikbaar is, zal de apotheker u vertellen wat u vervolgens moet doen.

Innovatie bij de behandeling van diabetes - drink gewoon elke dag.

Als het recept voor insuline verloren is gegaan, moet u contact opnemen met uw arts, die een nieuw recept zal afgeven en een markering op de polikliniekkaart zal aanbrengen. Informatie over het verloren formulier moet worden doorgegeven aan het farmaceutische bedrijf om het illegale gebruik van insuline te voorkomen.

Kan weigeren om insuline toe te dienen

De arts heeft niet het recht om insuline te weigeren, omdat het een vitaal geneesmiddel is. Deze medicijnen worden gefinancierd uit het budget van het land, en niet uit het ziekenhuis. Insuline wordt gratis aan diabetici gegeven.

Als de arts geen recept voor de aankoop van een geneesmiddel geeft, moet het probleem eerst worden opgelost met de administratie van de medische instelling. Als het geschil niet op dit niveau is opgelost, wordt geadviseerd de weigering schriftelijk vast te leggen, met vermelding van de reden voor de weigering, datum, handtekening en stempel van de organisatie (het is beter om de hoofdarts in tweevoud te sturen en de tweede aan te wijzen om het verzoek te accepteren).

Een schriftelijke weigering is gericht aan de CIO en TFOMS - organisaties die de geldigheid en nauwkeurigheid van schriftelijke voorschriften controleren.

Als in dit stadium het probleem niet is opgelost, wordt het bezwaarschrift schriftelijk verzonden naar het ministerie van Volksgezondheid, de socialezekerheidsinstanties of het openbaar ministerie om medische hulpverleners te weigeren. Elk geschreven document wordt aanbevolen om in tweevoud te maken. Op de kopie die bij de hand is, wordt een aantekening gemaakt over de acceptatie en registratie van correspondentie van de instelling.

Als insuline weigert een apotheek af te geven, wordt er een beroep gedaan op het verplichte ziekteverzekeringsfonds. Tegelijkertijd moeten werknemers van de apotheek ook een schriftelijke weigering afgeven, de reden, de datum, het teken en de stempel van de organisatie vermelden.

Andere gratis medicijnen

Wanneer een patiënt wordt gediagnosticeerd met diabetes mellitus, schrijft de arts op basis van de voordelen gratis geld voor de behandeling van deze ziekte. Vóór deze, de patiënt geeft zich over alle tests, ondergaat een volledig onderzoek. In overeenstemming met de verkregen resultaten wordt een toedieningsschema en dosering van het geneesmiddel gekozen.

Gratis medicijnen worden uitgegeven in openbare apotheken op basis van het recept. Het geeft aan dat de benodigde hoeveelheid van het medicijn voldoende is voor een maand (het recept wordt eenmaal per maand voorgeschreven door de arts).

Om de voordelen uit te breiden en verder gratis medicijnen te krijgen, moet u het onderzoek opnieuw afleggen. Bij het bevestigen van de diagnose schrijft de arts nog een recept. De lijst met medicijnen voor diabetes omvat:

Lezers van onze site bieden korting!

 • gliclazide;
 • glibenclamide;
 • repaglinide;
 • metformine;
 • teststrips (1 stuk per dag).

Omdat insuline-afhankelijke diabetes een handicap kan worden, ontvangen patiënten met type 1 alle voordelen voor deze burgers. Niet-insulineafhankelijke diabetici met gezichtsstoornissen hebben recht op een glucometer en een teststrip. De arts kan geneesmiddelen voorschrijven die het werk van de lever en de pancreas ondersteunen.

Kinderen met diabetesdiagnose zijn een speciale categorie. Bij afhankelijkheid van insuline krijgt het kind een handicap en wordt een passend pensioen toegekend. Bovendien ontvangen ouders van een gehandicapt kind tot 14 jaar contante betalingen die gelijk zijn aan het gemiddelde loon, ze kunnen de arbeidstijd verkorten en extra vrije dagen geven en vervroegd pensioen bieden.

Bovendien kan elke diabeticus profiteren van een kortingsreis naar een sanatorium voor behandeling, terwijl gehandicapten kunnen genieten van een staatspensioen. Mannelijke diabetici zijn vrijgesteld van militaire dienst. Als de patiënt het niet alleen aankan en er niemand is om hem te helpen, wordt een maatschappelijk werker aangesteld om hem thuis te helpen.

Als patiënten niet volledig gebruik willen maken van deze voordelen, ontvangen ze een financiële compensatie. In de regel komt de hoeveelheid geld niet overeen met de voordelen die worden voorgeschreven voor diabetes.

Daarom is diabetes van groot belang in de Russische Federatie. Overheidssteunmaatregelen zijn vrij breed, een van de belangrijkste is het toedienen van insuline aan patiënten met diabetes. Een diabeet moet regelmatig door specialisten worden onderzocht om de verandering in de ziekte te controleren en om recepten voor gratis medicijnen te ontvangen.

Diabetes leidt altijd tot fatale complicaties. Tips voor bloedsuiker zijn extreem gevaarlijk.

Lyudmila Antonova legde de behandeling van diabetes uit. Lees het volledig